top of page

KÖP- OCH
LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNT

Företagsbiljetter och paket faktureras av arrangören SA Music AB (org nr 556900-2297).

Försäljning av biljetter till allmänheten (privata köp) sköts via Tickster.

KUNDENS SKYLDIGHETER VID BESTÄLLNING
Det åligger dig som kund att kontrollera att din bokning är korrekt. Du är också skyldig att förmedla korrekta uppgifter för att vi skall kunna garantera leverans och hantera din bokning.

Är inte alla uppgifter korrekta eller fullständiga gäller beställningen oavsett till den person eller bolag som kan påvisas ha gjort bokningen.

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter du lämnar hanteras med respekt och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

 

PRISER
Angivna priser på vår hemsida är exklusive moms. På Tickster är moms inkluderad och valuta framgår i webbshoppen. All fakturering sker i SEK. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, momsjusteringar, tryckfel, prisfel, slutförsäljningar, lagerfel, etc. En biljett eller vara som redan skickats till dig påverkas inte av en eventuell höjning eller sänkning av priset som sker efter ordertillfället, till exempel i form av rea, kampanjer, rabattkoder eller förändringar i prissättningen.

 

KAMPANJER
Arrangöreren har möjlighet att genomföra kampanjer. Arrangören har det fulla ansvaret för eventuella kampanjers utformning och tillämpning. Vid användande av rabattkoder är de i regel bara giltiga för en beställning och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Var uppmärksam på att kampanjer kan vara tidsbegränsade. Vi ber dig kontrollera att eventuell rabatt som följer av en kampanj, rabattkod eller liknande är korrekt innan du slutför din beställning. Vi förbehåller oss rätten att makulera order vid missbruk eller otillbörligt bruk av rabattkoder.

Arrangören kan även skapa särskilda och/eller skräddarsydda företagspaket utifrån de förutsättningar som finns och/eller som de önskar och i överenskommelse med en kund. 

UNGDOMAR
Är du under 18 år måste du inhämta vårdnadshavares godkännande för att ingå avtal via internet. Är du fyllda 16 år och har tjänat in pengarna själv gäller inte detta.

Tickster och Arrangören förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare till biljettköpare under 18 år. Har du inte inhämtat vårdnadshavares godkännande kan vi inte garantera att ditt köp är giltigt.

 

ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP

En förlorad biljett kan inte återlösas. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Vid köp av biljetter kan du för vissa evenemang utforma din upplevelse genom val och tillägg (exempelvis val av matplats, tillägg av dryckespaket o.s.v.). Dina val och eventuella tillägg utgör en del av ditt biljettköp och omfattas av reglerna för köp av biljetter.

 

AVBESTÄLLNINGSREGLER FÖRETAG

Fram till 9 veckor före evenemanget debiteras 50% av bokningen. 9-3 veckor innan debiteras 75%. 3 veckor från evenemanget och fram till evenemangsdatumet debiteras 100% av bokningen.

 

INSTÄLLT EVENEMANG/ÅTERKÖP
Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Om ett evenemang ställs in skall du omedelbart kontakta ansvarig Arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Tickster på uppdrag av Arrangören biljetter vid inställt evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas inte porto och andra avgifter som betalats i samband med köpet av biljetten.

Anser du att återköp av din biljetter bör ske skall du senast två (2) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Tickster eller Arrangören ditt anspråk på återbetalning. Om så inte sker förverkar du din rätt till eventuell återbetalning.

 

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER

Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla halva köpeskillingen.

 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BILJETTER
Arrangören förbehåller sig rätten att häva beställningar som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för beställningen. Detta gäller bl.a. om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om du säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Dessa villkor inkluderar biljettköp i spekulativt syfte, d.v.s. köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljetter som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av arrangören eller Tickster och dessa biljetter blir därmed obrukbara och värdelösa.

 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR NEDLADDADE VAROR
Med Nedladdade Varor avses till exempel musik, bilder eller video. Dessa är om inte annat anges upphovsrättsskyddade verk.

Alla Nedladdade Varor får bara användas för privat, icke-kommersiellt bruk om inte annat särskilt anges.

 

LEVERANSSÄTT
Tickster erbjuder ett flertal leveransmetoder. Vilka som kan erbjudas dig beror på vad du beställt. Var uppmärksam på att leveranstiden kan variera beroende på vilken metod du väljer, vilket framgår i sammanställningen av ditt köp. Leveranstider som anges skall ses som riktvärden och inte garanterade tider. Gör beställningar i god tid för att undvika att drabbas av eventuella leveransförseningar.

Inga biljetter skickas ut till företag som bokat via Rock 'N' Roll Xmas Partys hemsida eller via mejlkorrespondens med arrangören. Företaget står på lista i entrén och bockas av vid ankomst. Fakturan för biljetterna eller företagspaketet måste vara betald innan evenemanget äger rum och har ingen faktura mottagits ska ni kontakta oss i god tid.

 

FRAKTAVGIFT
Tickster och Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en fraktavgift vid fysisk leverans. Eventuella avgifter framgår i sammanställningen du får innan betalning. Det åligger dig som kund att kontrollera eventuella avgifter innan du slutför ditt köp.

 

KUNDTJÄNST
Om du behöver hjälp, har stött på problem eller vill kontakta oss i annat ärende når du vår kundtjänst på support@tickster.com, https://support.tickster.com/hc/ eller per telefon +46 (0) 771-47 70 70.

Gäller ärendet en redan lagd beställning/order så är det viktigt att du har referensnumret för ordern till hands (finns bl.a. på ditt kvitto).

För praktiska frågor kring evenemanget vänligen kontakta arrangören på 0739-32 56 28‬ eller arenan för evenemanget.

 

DRIFTSAVBROTT
Arrangören ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av arrangörens system.

 

FORCE MAJEURE
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

bottom of page